Nõunik Alexander Lott

Kontakt

Tel: +372 5158 445

E-mail: alexander.lott@priorilaw.ee


Minu spetsialiseerumisvaldkondadeks on riigi- ja haldusõigus, keskkonna- ja planeerimisõigus ning mereõigus.

Olen omandanud rahvusvahelise ja Euroopa õiguse magistrikraadi Utrechti Ülikoolist (2011) ning õigusteaduse doktorikraadi Tartu Ülikoolist (2017), kus töötan edasi haldusõiguse ja mereõiguse lektorina. Olen avaldanud rohkelt teadustöid sellistes valdkondades nagu haldusõigus, keskkonnaõigus, mereõigus ning rahvusvaheline ja Euroopa õigus (vt lähemalt siit). Nendes õigusvaldkondades olen osalenud õigusloomes, sh mereõiguse ja riigikaitseõiguse revisjonides, andnud loengukursusi (Tartu Ülikoolis, Sisekaitseakadeemias, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes), koolitusi ja konsultatsioone.

Minu teadmisi halduskohtumenetlusest, põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetlusest ning õigusloomest toetab töökogemus nõunikuna Riigikohtu halduskolleegiumis ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis, Tallinna Ringkonnakohtus ja Justiitsministeeriumis.

Olen täiendanud oma teadmisi põhiõiguste ja vabaduste kaitsest rahvusvaheliste õpingute raames, sh Madalmaade Inimõiguste Instituudis, Asseri Instituudis Haagis kui ka Veneetsia Inimõiguste Akadeemias. Mereõigust olen süvitsi õppinud Madalmaade Mereõiguse Instituudis.