Andmekaitse

Nõustame ettevõtteid ja avalike sektori asutusi isikuandmete kaitse üldmääruse (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 2016/679) kohaldamise valdkonnas, sh eelnõude koostamise ja poliitika kujundamise etapis.

  • Viime läbi andmekaitsealase auditi;
  • aitame korrastada Teie andmebaase:
  • aitame koostada andmekaitsealase mõjuhinnangu;
  • aitame koostada ja ajakohastada erinevaid isikuandmete kaitset käsitlevate dokumentide vorme, sh nõusolekuvorme, privaatsuspoliitikat, küpsiste kasutamise eeskirja, töötlemistoimingute registrit, Teie isikuandmete töötlemist puudutavaid lepinguid, Teie sisekordasid jms;
  • pakume andmekaitseametniku teenuseid, sh vastame isikute päringutele, suhtleme järelevalveasutustega;
  • viime läbi andmekaitsealaseid koolitusi. 

Aitame kaitsta Teie kui andmesubjekti isikuandmeid, sh esindame Teid vaidlustes isikuandmete töötlejatega.

Andmekaitsega tegelevad Evelin Pärn-Lee ja Kati Jakobson-Lott.