Euroopa Liidu õigus

Nõustame Euroopa Liidu õiguse teemadel, nagu ühtne siseturg – sh kaupade, teenuste, kapitali ja tööjõu vaba liikumine, asutamisvabadus –, aga ka töötajate kaitse, diskrimineerimiskeeld, keskkonnaõigus jms.

Kuivõrd Euroopa Liidu õigus on tihedasti läbi põimunud siseriikliku õigusega, on ammendav nõustamine valdkondades, milles Euroopa Liidul on ainupädevus või jagatud pädevus liikmesriikidega, võimalik üksnes Euroopa Liidu õigusest süvateadmisi omades.

Euroopa Liidu õigusega tegelevad Evelin Pärn-Lee, Kati Jakobson-Lott ja Alexander Lott.