Keskkonna- ja planeerimisõigus

Nõustame keskkonnaõiguse ja ruumiliste planeeringute valdkonnas, sh küsimustes, mis puudutavad:

  •  keskkonnakahju tekitamisega kaasnevat vastutust,
  • looduskaitselisi piiranguid,
  • müra, lõhna ja muid keskkonnahäiringuid,
  •  jäätmekäitlust,
  • taastuvaid energiaallikaid,
  • üld-, detail-, eri- ja teemaplaneeringuid.

Keskkonna- ja planeerimisõigusega tegeleb Alexander Lott.