Konkurentsiõigus

Nõustame kliente kõikides konkurentsiõigust puudutavates küsimustes, sh

  • konkurentsi kahustavad kokkulepped ja grupierandite kohaldamine,
  • kõlvatu konkurents,
  • turgu valitsev seisund ja selle kuritarvitamine,
  • ühinemised ja koondumised ning nende kontroll,
  • järelevalve- ning rikkumismenetlused.

Abistame ja nõustame suhtlusel konkurentsiameti jm ametiasutustega. Vajadusel suhtleme Euroopa Komisjoniga ja esindame Euroopa kohtus.

Läheneme konkurentsiõigusele muuhulgas tehnoloogiaõiguse vaatenurgast. Meie erioskuseks on eelkõige interdistsiplinaarne lähenemine, mille raames aitame kliendil lahendada õigusprobleeme, mis puudutavad lisaks konkurentsiõigusele ka teisi õigusvaldkondi, nt konkurentsiõigus ja intellektuaalne omand, konkurentsiõigus ja innovatsioon ning konkurentsiõigus ja IT õigus.

Konkurentsiõigusega tegelevad Evelin Pärn-Lee ja Kati Jakobson-Lott.