Mereõigus

Keskendume nõustamisele avalik-õiguslikus mereõiguses, mis tugineb riigisiseste seaduste ja Euroopa Liidu õiguse kõrval eeskätt 1982. a mereõiguse konventsioonile. See merede põhiseaduseks kutsutud leping reguleerib laiahaardeliselt mh Eesti mereala. Aitame teid juriidilistes küsimustes, mis puudutavad mh:

  • riigi õigusi ja kohustusi sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, mandrilaval ning nende kohal õhuruumis,
  • merevööndites ehitamist ja planeerimist,
  • laevade ja õhusõidukite õigusraamistikku, sh navigatsiooni,
  • merekeskkonna kaitset ja maavarade kasutust.

Mereõigusega tegeleb Alexander Lott.