Riigihankeõigus

Nõustame ja esindame nii hankijaid kui ka pakkujaid kõikides hankemenetlust puudutavates küsimustes.

Abistame hankijaid:

  • hankemenetluse liigi valikul;
  • koostame hangetega seotud sisedokumente (nt hankeplaan, hankekord) ja hanke korraldamiseks vajalikke alusdokumente;
  • koostame hanke esemele sobiva hankelepingu;
  • viime läbi hankemenetluse riigihangete registris;
  • vaidluse korral nõustame või esindame vaidlustuskomisjonis ja kohtus.

Abistame pakkujaid:

  • pakkumuse koostamisel ja esitamisel;
  • alusdokumentide või hanke tulemite vaidlustamisel vaidlustuskomisjonis ja kohtus.

Viime läbi koolitusi ja töötubasid, ning teeme hankeauditeid, mida soovitame eriti nendele hankijatele, kes kasutavad asjade, teenuste või ehitustööde hankimiseks Euroopa Liidu struktuuritoetusi.

Oleme innovatsioonihangete pioneerid – meie teenustest on abi ka nendel hankijatel, kes soovivad hankimisele läheneda senisest teisiti või tahavad osta innovatiivseid lahendusi, kuid ei tea kuidas uuendusi hankida.

Riigihankeõigusega tegelevad Evelin Pärn-Lee ja Kati Jakobson-Lott.