Sotsiaalõigus

Tegeleme töösuhteid ja sotsiaalhoolekannet puudutavate küsimustega. Arusaam sellest, millega sotsiaalõigus tegeleb, samuti nagu sellega seotud riigi rollist, muutub pidevalt tulenevalt ühiskondlike väärtuste muutumisest ja riigi arengust. Lähtume oma tegevuses põhiseaduse põhimõtetest nagu sotsiaalriiklus, inimväärikus, võrdsus, solidaarsus ja õiglus. Nõustame ja esindame sotsiaalõiguse küsimuste lahendamises nii eraisikuid, riiki, kohalikke omavalitsusi, sotsiaalteenuste osutajaid kui ka tööandjaid.

Sotsiaalõigusega tegelevad Evelin Pärn-Lee ja Kati Jakobson-Lott.