Vandeadvokaat 

Kati Jakobson-Lott

Kontakt:

Tel: +372 5557 8800

E-mail: kati.jakobson.lott@priorilaw.ee

LinkedIn: Kati Jakobson-Lott

Skype: kati.jakobson.lott

 

Mul on nõustamiskogemus nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Minu peamisteks nõustamisvaldkondadeks on: 

·      andmekaitseõigus;

·      Euroopa Liidu õigus;

·      Euroopa Liidu struktuurifondide kasutamisele kohalduv õigus;

·      haldusõigus ja halduskohtumenetlus;

·      konkurentsiõigus (riigiabi);

·      meditsiiniõigus;

·      riigihankeõigus, sh innovatiivsed riigihanked;

·      sotsiaalõigus (sh tööõigus). 

Lõpetasin Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe (MA) 2016. aastal ning kaitsesin 2017. aastal magistrikraadi (MA) Euroopa Liidu õiguse erialal ülikoolis King’s College London (kiitusega). Olen enda teadmisi järjepidevalt täiendanud erinevate koolituste raames, sh Lexxioni ja Academy of European Law poolt korraldatud koolitustel. 

Mul on töökogemus haldusõiguse ja Euroopa Liidu õiguse, sh riigiabi alase nõustamise valdkonnas alates 2012. aastast. Juhtisin alates 2017.a Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse õiguse ja hankimise valdkonda, puutudes oma töö raames kokku riigihankeõiguse probleemide ja vaidlustega ning tegelesin andmekaitse üldmääruse rakendamisega. 

Oma töö raames tegelesin muuhulgas õigusloome küsimustega, nõustasin struktuurifondidest rahastatavate toetuste menetlemist ning järelevalvet ja osalesin seisukohtade vahetuses Euroopa Komisjoni, Euroopa Kontrollikoja jt asutustega erinevate järelevalvemenetluste raames. Varasemalt (kuni 2012) tegelesin sotsiaalhoolekandeõigusega sotsiaalhoolekande teemadele spetsialiseerunud juristina. 

Olen alates 2018. aastast nõustanud erinevaid ettevõtteid ja asutusi, sh kliinikuid, kohalikke omavalitsusi ja riigiasutusi andmekaitse, riigihangete, riigiabi, haldusõiguse ja Euroopa Liidu õiguse küsimustes ning tegutsen ka andmekaitsespetsialisti rollis. 

Mul on ulatuslik kokkupuude halduskohtumenetlusega, mh olen esindajaks riigiabialastes kohtuvaidlustes, kaasa arvatud Euroopa Kohtus. 

Viin oma nõustamisvaldkondades läbi koolitusi ja seminare. 

Valdan eesti, inglise ja prantsuse keelt.