Kommenteeri

Kuressaare veereostusest

Vandeadvokaat Kati Jakobson-Lott ja õigusteadlane Alexander Lott kirjutasid Kuressaare veereostuse õppetundidest.
Vandeadvokaat Kati Jakobson-Lott ja õigusteadlane Alexander Lott kirjutasid Kuressaare veereostuse õppetundidest. Artikkel on täismahus kättesaadav ERR veebiportaalis: Alexander Lott ja Kati Jakobson-Lott: Saaremaa kraanivee reostumise õppetunnid | Arvamus | ERR
Artikli autorid andsid ülevaate vee-ettevõtja ettevaatusprintsiibist lähtuvatest kohustustest, mis hõlmavad veevarustusega seotud riskide uurimist ning võimalikule ohukahtlusele reageerimist, sh ohu ennetamist. Artikli autorid leidsid, et mõistlik vee-ettevõtja ei saa oodata passiivselt tagajärgede avaldumist, vaid peab tegelema ennetavalt ka ohtude hindamisega ja nendele reageerimisega. Näiteks tuleb tal veemagistraaltoru purunemise korral kontrollida juhtunu asjaolusid jajoogivee kvaliteedi vastavust veeseadusele ning selle alusel vastu võetud eelviidatud määrusele.

Lisa kommentaar

Email again: