Nõunik Alexander Lott

Kontakt:

E-mail: alexander.lott@priorilaw.ee

LinkedIn: Alexander Lott


Minu spetsialiseerumisvaldkondadeks on:

·      riigi- ja haldusõigus;

·      keskkonna- ja planeerimisõigus;

·      mereõigus. 

Läbisin magistriõppe rahvusvahelise ja Euroopa õiguse alal Utrechti Ülikoolis (2010-11), doktorantuuri Tartu Ülikoolis (2013-17) ja järeldoktorantuuri Norra Mereõiguse Keskuses, Tromsø Ülikoolis (2020-22). Olen õppejõuks ja teaduriks haldusõiguse ning mereõiguse vallas Tartu Ülikoolis ja mereõiguse vallas Norra Mereõiguse Keskuses. Teadustöö kõrval (vt ülevaadet teadustööst siit) olen osalenud õigusloomes, sh mereõiguse ja riigikaitseõiguse revisjonides. 

Kohtumenetlusega puutusin kokku nõunikuna Riigikohtu halduskolleegiumis ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis, Tallinna Ringkonnakohtus ja Justiitsministeeriumis.