Nõunik Dr. Alexander Lott

Kontakt:

Tel: +372 5158 445

E-mail: alexander.lott@priorilaw.ee

LinkedIn: Alexander Lott


Mul on nõustamiskogemus nii erasektorist kui ka avalikust sektorist. Minu spetsialiseerumisvaldkondadeks on:

·      riigi- ja haldusõigus;

·      keskkonna- ja planeerimisõigus;

·      mereõigus. 

Läbisin magistriõppe rahvusvahelise ja Euroopa õiguse alal Utrechti Ülikoolis (2010-11), doktorantuuri Tartu Ülikoolis (2013-17) ja järeldoktorantuuri Norra Mereõiguse Keskuses, Tromsø Ülikoolis (2020-22). Olen õppejõuks ja teaduriks haldusõiguse ning mereõiguse vallas Tartu Ülikoolis ja Norra Mereõiguse Keskuses. Teadustöö kõrval (vt ülevaadet õigusanalüüsidest siit) olen osalenud õigusloomes, sh mereõiguse ja riigikaitseõiguse revisjonides. 

Enne akadeemiasse ja erasektorisse suundumist töötasin perioodil 2011-2018 nõunikuna Riigikohtu halduskolleegiumis ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis, Tallinna Ringkonnakohtus ja Justiitsministeeriumis.

Mu tööd õigusanalüüsides traditsiooniliste piiride ületamisel mere- ja julgeolekuõiguse, haldusõiguse, inimõiguste ja keskkonnaõiguse vahel on tunnustatud presidendi noore teadlase preemia ja Euroopa Komisjoni Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandiga.